Logboek login | Contact | Tel. 073 691 06 22

Consistente verbetering van de organisatiekoers, het leiderschap, de organisatie-inrichting, de cultuur en de individuele competenties.

Kernanalyse

Vanuit een totaaloverzicht op zoek naar de vraag achter de vraag, de kern. De vinger op de juiste plek. Complex wordt hanteerbaar.

Duurzame implementatie

Organisatie op eigen kracht. Duurzame verandering door borging in structuur, processen en vooral mensen.

Organisatie in beweging

Vanuit relatie de scherpte zoeken, het stimuleren van urgentiebesef. Outside-in. Draagvlak door mensen te mobiliseren. Krachtig leiderschap als succesfactor.

Klanten over de Impact van Impact.